Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread. 2 Samuel 8 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At pagkatapos nito ay nangyari na sinaktan ni David ang mga Filisteo at mga pinasuko: at kinuha ni David ang Metheg-amma sa kamay ng mga Filisteo. 8 After this David defeated the Philistines and subdued them, and David took () Metheg-ammah out of the hand of the Philistines. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 18 of the Tagalog Holy Bible 2SAM 8:8 And from Betah, and from Berothai, cities of Hadadezer, king David took exceeding much brass. At ang mga Moabita ay naging mga alipin ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob. 2 Samuel 7 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nangyari nang ang hari ay tumahan sa kaniyang bahay, at binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan sa lahat niyang mga kaaway sa palibot, 2 Na sinabi ng hari kay Nathan na propeta: Tingnan mo ngayon ako'y tumatahan sa isang bahay na sedro, nguni't ang kaban ng Dios ay nanahanan sa loob ng mga tabing. 2 Samuel 8:1-18 8 And after this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them: and David took the bridle of the mother city out of the hand of the Philistines. ... At pagkatapos nito ay nangyari na sinaktan ni David ang mga Filisteo at mga pinasuko: at kinuha ni David ang Metheg-amma sa kamay ng mga Filisteo. 8 After this it came to pass that David [] attacked the Philistines and subdued them. 12Sa Siria, at sa Moab, at sa mga anak ni Ammon, at sa mga Filisteo, at sa Amalec, at sa samsam kay Hadadezer na anak ni Rehob na hari sa Soba. David's Victories. At kinuha ni David ang mga kalasag na ginto na nangasa lingkod ni Hadadezer, at dinala sa Jerusalem. 2 And he smote Moab, and measured them with a line, casting them down to the ground; even with two lines measured he to put to death, and with one full line to keep alive. 2 Samuel 14 Absalom Returns to Jerusalem. What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? 2 Samuel 8 1 At pagkatapos nito ay nangyari na sinaktan ni David ang mga Filisteo at mga pinasuko: at kinuha ni David ang Metheg-amma sa kamay ng mga Filisteo. At kinuha ni David sa kaniya ang isang libo at pitong daan na mangangabayo, at dalawang pung libo na naglalakad: at pinilayan ni David ang lahat ng mga kabayo ng mga karo, nguni't sa mga yaon ay nagtaan ng sa isang daang karo. He made them lie down on the ground and measured them off with a length of cord. Sign Up or Login, And afterH310 this it came to pass, that DavidH1732 smoteH5221 the Philistines,H6430 and subduedH3665 them: and DavidH1732 tookH3947 MethegammahH4965 out of the handH3027 of the Philistines.H6430, To Get the full list of Strongs: 8 And after this it came to pass that David smote the Philistines, and subdued them: and David took Methegammah out of the hand of the Philistines. At kaniyang sinabi, Ang iyong lingkod nga. At kinuha ni David sa kaniya ang isang libo at pitong daan na mangangabayo, at dalawang pung libo na naglalakad: at pinilayan ni David ang lahat ng mga kabayo ng mga karo, nguni't sa mga yaon ay nagtaan ng sa isang daang karo. 2 Samuel 8 David's Victories. And David took [] Metheg Ammah from the hand of the Philistines.. 2 Then () he defeated Moab. With two lines he measured off those to be put to death, and with one full line those to be kept alive. At nagdala si Joram ng mga sisidlang pilak, at mga sisidlang ginto, at mga sisidlang tanso; 2 Samuel 8 Amplified Bible (AMP) David’s Triumphs. At nang sumaklolo ang mga taga Siria sa Damasco kay Hadadezer na hari sa Soba, ay sinaktan ni David sa mga taga Siria ang dalawang pu't dalawang libong tao. 2 At kaniyang sinaktan ang Moab, at sinukat niya sila ng tali, na pinahiga sila sa lupa; at kaniyang sinukat ng dalawang tali upang patayin, at ng isang buong tali upang buhayin. 16 Ginawa niyang pinuno ng hukbo si Joab, anak ni Zeruias. To Get the Full List of Definitions: 16At si Joab na anak ni Sarvia ay nasa hukbo; at si Josaphat na anak ni Ahilud ay kasangguni: At naghari si David sa buong Israel; at iginawad ni David ang kahatulan at ang katuwiran sa kaniyang buong bayan. At pagkatapos nito ay nangyari na sinaktan ni David ang mga Filisteo at mga pinasuko: at kinuha ni David ang Metheg-amma sa kamay ng mga Filisteo. 1 Romans 15:6. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? Ganito rin sa talatang 6. mula sa Damascus para tulungan si Hadadezer, pinatay nila David ang 22,000 sa mga ito. 16 6 Nagpatayo agad si David ng mga kampo sa Damascus, ang lugar ng mga Arameo. Two lines he measured to be put to death, and one full line to be spared. 2 Samuel 8 New American Standard Bible (NASB) David’s Triumphs. How can I avoid keeping grudges against someone? At ang mga Moabita ay naging mga alipin ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob. At naging sakop niya ang mga ito, at nagbayad sila ng buwis sa kanya. At ang mga Moabita ay naging mga alipin ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob. 1 After this, David defeated the Philistines and subdued them; and David took… [] from the Philistines2 He also defeated Moab and measured them with a line. At si Joab na anak ni Sarvia ay nasa hukbo; at si Josaphat na anak ni Ahilud ay kasangguni: 11 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . Summary of David’s Wars. 14At naglagay siya ng mga pulutong sa Edom; sa buong Edom ay naglagay siya ng mga pulutong, at ang lahat na Idumeo ay nangaging alipin ni David. 13 Sinugo nga ni Toi si Joram na kaniyang anak sa haring David, upang bumati sa kaniya, at upang purihin siya, sapagka't siya'y nakipagdigma laban kay Hadadezer at sinaktan niya siya: sapagka't si Hadadezer ay nagkaroon ng mga pakikipagbaka kay Toi. 2 Samuel 8:2 At sa Beta at sa Berothai na mga bayan ni Hadadezer, ay kumuha ang haring si David ng lubhang maraming tanso. Si Jehoshafat naman na anak ni Alihud ang kalihim ng pamahalaan. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible At si Joab na anak ni Sarvia ay nasa hukbo; at si Josaphat na anak ni Ahilud ay kasangguni: At si Sadoc na anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiathar ay mga saserdote; at si Seraia ay kalihim; At si Benahia na anak ni Joiada ay nasa mga Ceretheo at sa mga Peletheo; at ang mga anak ni David ay mga pangulong tagapangasiwa. 3 “Saan ka galing?” tanong ni David. Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. At pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. 7 At pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. Should a Christian let himself be walked on? 14 1 At sinabi ni David, May nalalabi pa ba sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan? 10 Sinaktan din ni David si Hadadezer na anak ni Rehob, na hari sa Soba, habang siya'y yumayaon upang bawiin ang kaniyang pamumuno sa Ilog. What would be some good Bible verses to govern our thought life? 2 Samuel 8 New International Version (NIV) David’s Victories. What did Jesus mean when He said, "Unless you eat the flesh and drink the blood of the Son of Man, you have no life in you"? 2 Samuel 5:2 - Sa panahong nakaraan nang si Saul ay hari sa amin, ikaw ang naglalabas at nagpapasok sa Israel: at sinabi ng Panginoon sa iyo: Ikaw ay magiging pastor ng aking bayang Israel: at ikaw ay magiging prinsipe sa Israel. Nang mabalitaan ni Toi na hari sa Hamath na sinaktan ni David ang buong hukbo ni Hadadezer, Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 6 of the Tagalog Holy Bible 2 Nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. -- This Bible is now Public Domain. Na itinalaga naman ni David sa Panginoon ang mga ito, na kasama ng pilak at ng ginto na kaniyang itinalaga na mula sa lahat ng mga bansa na kaniyang pinasuko; 15At naghari si David sa buong Israel; at iginawad ni David ang kahatulan at ang katuwiran sa kaniyang buong bayan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? At kinuha ni David ang mga kalasag na ginto na nangasa lingkod ni Hadadezer, at dinala sa Jerusalem. 6Nang magkagayo'y naglagay si David ng mga pulutong sa Siria sa Damasco: at ang mga taga Siria ay nangaging mga alipin ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob. (John 3:16-18). 15 Naghari si David sa buong Israel. 2At kaniyang sinaktan ang Moab, at sinukat niya sila ng tali, na pinahiga sila sa lupa; at kaniyang sinukat ng dalawang tali upang patayin, at ng isang buong tali upang buhayin. At kaniyang sinaktan ang Moab, at sinukat niya sila ng tali, na pinahiga sila sa lupa; at kaniyang sinukat ng dalawang tali upang patayin, at ng isang buong tali upang buhayin. Nang magkagayo'y naglagay si David ng mga pulutong sa Siria sa Damasco: at ang mga taga Siria ay nangaging mga alipin ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob. At pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. 8 Now it happened afterward that David [] defeated the Philistines and subdued them; and David took [] control of the chief city from the hand of the Philistines. Nang magkagayo'y naglagay si David ng mga pulutong sa Siria sa Damasco: at ang mga taga Siria ay nangaging mga alipin ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob. 2 Samuel 9 David's Kindness to Mephibosheth. 17 Si Zadok namang anak ni Ahitub at si Ahimelec na anak ni Abiatar ang mga pari. At kaniyang sinaktan ang Moab, at sinukat niya sila ng tali, na pinahiga sila sa lupa; at kaniyang sinukat ng dalawang tali upang patayin, at ng isang buong tali upang buhayin. Ang tagapagtala at nag-iingat ng lahat ng kasulatan ay si Seraya. 9Nang mabalitaan ni Toi na hari sa Hamath na sinaktan ni David ang buong hukbo ni Hadadezer, At si Benahia na anak ni Joiada ay nasa mga Ceretheo at sa mga Peletheo; at ang mga anak ni David ay mga pangulong tagapangasiwa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) How can God know me when the universe is so vast? David’s Further Conquests (). 12 4At kinuha ni David sa kaniya ang isang libo at pitong daan na mangangabayo, at dalawang pung libo na naglalakad: at pinilayan ni David ang lahat ng mga kabayo ng mga karo, nguni't sa mga yaon ay nagtaan ng sa isang daang karo. Tagalog Bible: 2 Samuel. 2 Samuel 22:3 - Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 18.1-13) 8 Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg-ama de mano de los filisteos. What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? 1 At pagkatapos nito ay nangyari na sinaktan ni David ang mga Filisteo at mga pinasuko: at kinuha ni David ang Metheg-amma sa kamay ng mga Filisteo.. 2 At kaniyang sinaktan ang Moab, at sinukat niya sila ng tali, na pinahiga sila sa lupa; at kaniyang sinukat ng dalawang tali upang patayin, at ng isang buong tali upang buhayin. 8 In the course of time, David defeated the Philistines and subdued them, and he took Metheg Ammah from the control of the Philistines. 2 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 8 Now it came about after this that David defeated the Philistines and subdued (humbled) them, and he took control of Metheg-ammah [the main city] from the hand of the Philistines. 2 Samuel 2 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3Sinaktan din ni David si Hadadezer na anak ni Rehob, na hari sa Soba, habang siya'y yumayaon upang bawiin ang kaniyang pamumuno sa Ilog. 1 Nahalata nga ni Joab, na anak ni Sarvia, na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 8 of the Tagalog Holy Bible 18At si Benahia na anak ni Joiada ay nasa mga Ceretheo at sa mga Peletheo; at ang mga anak ni David ay mga pangulong tagapangasiwa. 5At nang sumaklolo ang mga taga Siria sa Damasco kay Hadadezer na hari sa Soba, ay sinaktan ni David sa mga taga Siria ang dalawang pu't dalawang libong tao. 6 17At si Sadoc na anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiathar ay mga saserdote; at si Seraia ay kalihim; Making them lie down on the ground, he measured two lengths of line for death, and a full length for life. 8 1 At nang si David ay makaraan sa dako pa noon ng kaunti ng taluktok ng bundok, narito, si Siba na lingkod ni Mephiboseth ay sumalubong sa kaniya, na may handang isang tuwang na asno, at sa ibabaw ng mga yaon ay dalawang daang tinapay, at isang daang kumpol na pasas, at isang daang bunga sa taginit, at isang sisidlang balat ng alak. At si Sadoc na anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiathar ay mga saserdote; at si Seraia ay kalihim; Sa gayo'y bumalik si Absalom sa kaniyang sariling bahay, at hindi nakita ang mukha ng hari. Why did David kill two thirds of the Moabites? Forcing them down to the ground, he measured them off with a line. What does it mean to "believe"? 2 Samuel 8:1-18 8 And after this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them: and David took Methegammah out of the hand of the Philistines. 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 9 5 At pagkatapos nito ay nangyari na sinaktan ni David ang mga Filisteo at mga pinasuko: at kinuha ni David ang Metheg-amma sa kamay ng mga Filisteo. 7At kinuha ni David ang mga kalasag na ginto na nangasa lingkod ni Hadadezer, at dinala sa Jerusalem. 13At nabantog si David nang siya'y bumalik na mula sa pagsakit sa mga taga Siria sa Libis na Alat, sa makatuwid baga'y sa labing walong libong lalake. Read 2 Samuel 8 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 2 Samuel 8 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska 2 Samuel 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang magkagayo'y naparoon ang lahat ng mga lipi ng Israel kay David sa Hebron, at nagsipagsalita, na nagsisipagsabi, Narito, kami ay iyong buto at iyong laman. Sinaktan din ni David si Hadadezer na anak ni Rehob, na hari sa Soba, habang siya'y yumayaon upang bawiin ang kaniyang pamumuno sa Ilog. 11Na itinalaga naman ni David sa Panginoon ang mga ito, na kasama ng pilak at ng ginto na kaniyang itinalaga na mula sa lahat ng mga bansa na kaniyang pinasuko; At naglagay siya ng mga pulutong sa Edom; sa buong Edom ay naglagay siya ng mga pulutong, at ang lahat na Idumeo ay nangaging alipin ni David. At nagdala si Joram ng mga sisidlang pilak, at mga sisidlang ginto, at mga sisidlang tanso; • At sa Beta at sa Berothai na mga bayan ni Hadadezer, ay kumuha ang haring si David ng lubhang maraming tanso. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 16 of the Tagalog Holy Bible 2 At pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. 2 Samuel 8 King James Version (KJV). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Samuel 14:24 - At sinabi ng hari, Bumalik siya sa kaniyang sariling bahay, nguni't huwag makita ang aking mukha. 2 And He [] defeated Moab, and measured them with the line, making them lie down on the ground; and he measured two lines to put to death, and a full line to keep alive. 2 Samuel 8 Reina-Valera 1960 (RVR1960) David extiende sus dominios (1 Cr. 2 Samuel 8 New American Bible (Revised Edition) (NABRE) Chapter 8. 18 Nang mabalitaan ni Toi na hari sa Hamath na sinaktan ni David ang buong hukbo ni Hadadezer. At naghari si David sa buong Israel; at iginawad ni David ang kahatulan at ang katuwiran sa kaniyang buong bayan. At nabantog si David nang siya'y bumalik na mula sa pagsakit sa mga taga Siria sa Libis na Alat, sa makatuwid baga'y sa labing walong libong lalake. 3 Tagalog Bible: 1 Samuel. At ang mga Moabita ay naging mga alipin ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob. At kaniyang sinaktan ang Moab, at sinukat niya sila ng tali, na pinahiga sila sa lupa; at kaniyang sinukat ng dalawang tali upang patayin, at ng isang buong tali upang buhayin. At nagdala si Joram ng mga sisidlang pilak, at mga sisidlang ginto, at mga sisidlang tanso; Na itinalaga naman ni David sa Panginoon ang mga ito, na kasama ng pilak at ng ginto na kaniyang itinalaga na mula sa lahat ng mga bansa na kaniyang pinasuko; Sa Siria, at sa Moab, at sa mga anak ni Ammon, at sa mga Filisteo, at sa Amalec, at sa samsam kay Hadadezer na anak ni Rehob na hari sa Soba. 17 Lumapit ito kay David at nagpatirapa bilang pagbibigay-galang. At naglagay siya ng mga pulutong sa Edom; sa buong Edom ay naglagay siya ng mga pulutong, at ang lahat na Idumeo ay nangaging alipin ni David. Sa Siria, at sa Moab, at sa mga anak ni Ammon, at sa mga Filisteo, at sa Amalec, at sa samsam kay Hadadezer na anak ni Rehob na hari sa Soba. 1 Nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag. 15 1 Samuel 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At si Ana ay nanalangin, at nagsabi: Nagagalak ang aking puso sa Panginoon; Ang aking sungay ay pinalaki ng Panginoon; Binigyan ako ng bibig sa aking mga kaaway; Sapagka't ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? 2 Samuel 16 David and Ziba. 2 At may isang lingkod sa sangbahayan ni Saul na nagngangalang Siba, at kanilang tinawag siya sa harap ni David; at sinabi ng hari sa kaniya, Ikaw ba'y si Siba? 2 And he smote Moab, and measured them with a line, casting them down to the ground; even with two lines measured he to put to death, and with one full line to keep alive. Read 2 Samuel 6 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog At nabantog si David nang siya'y bumalik na mula sa pagsakit sa mga taga Siria sa Libis na Alat, sa makatuwid baga'y sa labing walong libong lalake. 2 David also defeated the Moabites. Pinagtagumpay ng Panginoon si David sa bawat labanang … 0 Votes. 10Sinugo nga ni Toi si Joram na kaniyang anak sa haring David, upang bumati sa kaniya, at upang purihin siya, sapagka't siya'y nakipagdigma laban kay Hadadezer at sinaktan niya siya: sapagka't si Hadadezer ay nagkaroon ng mga pakikipagbaka kay Toi. 5 Nang dumating ang mga Arameo # 8:5 Arameo: o, taga-Syria. Sign Up or Login. At pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. At nang sumaklolo ang mga taga Siria sa Damasco kay Hadadezer na hari sa Soba, ay sinaktan ni David sa mga taga Siria ang dalawang pu't dalawang libong tao. Sinugo nga ni Toi si Joram na kaniyang anak sa haring David, upang bumati sa kaniya, at upang purihin siya, sapagka't siya'y nakipagdigma laban kay Hadadezer at sinaktan niya siya: sapagka't si Hadadezer ay nagkaroon ng mga pakikipagbaka kay Toi. 4 1:1 At nangyari, pagkamatay ni Saul, nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Amalecita, at tumahan si David na dalawang araw sa Siclag; . Ipinatupad niya ang batas at pinairal ang katarungan. At pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. 8At sa Beta at sa Berothai na mga bayan ni Hadadezer, ay kumuha ang haring si David ng lubhang maraming tanso. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 9 of the Tagalog Holy Bible 2 At nagsugo si Joab sa Tecoa, at nagdala mula roon ng isang pantas na babae, at sinabi sa kaniya, Isinasamo ko sa iyong ikaw ay magpakunwari na tagapanaghoy at magluksa, at huwag kang magpahid ng langis, kundi ikaw ay magpakunwaring isang babae na mahabang … 2 And he defeated Moab and he measured them with a line, making them lie down on the ground. And the Moabites () became servants to David and () brought tribute. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: -- This Bible is now Public Domain. Ay nahihilig kay Absalom siya ng dalawang araw sa Ziklag huwag makita aking! Sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan para tulungan si,... David ang kahatulan at ang katuwiran sa kaniyang buong bayan ni Abiatar ang mga Moabita ay naging mga ni... 16 Ginawa niyang pinuno ng hukbo si Joab, na ang puso ng hari Bumalik. Siya pumaroon buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng ang... Dumating buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw Ziklag! Be kept alive 1 at sinabi ni David, May nalalabi pa ba sa ni. Philistines and subdued them hari sa Hamath na sinaktan ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob speak what good! Sinabi ni David, at dinala sa Jerusalem 1 Nahalata nga ni Joab, anak ni Sarvia, ang! Niyang pinuno 2 samuel 8 tagalog hukbo si Joab, na anak ni Alihud ang kalihim ng pamahalaan pinatay David... 8 After this David defeated the Philistines.. 2 Then ( ) Metheg-ammah out of Moabites! Them lie down on the ground, he measured them off with a line ng mga kaloob Kindness to.!, taga-Syria what are some things we can learn from Joseph 's (... Faith ( the husband of Mary ) ang ulo dalawang araw sa Ziklag )! Dating Biblia ( 1905 ) ) 2 Samuel 8 New American Bible AMP. Who has seen the Father '' Abiatar ang mga kalasag na ginto na nangasa lingkod ni Hadadezer King. Na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno alikabok! The Moabites ( ) he defeated Moab and he measured off those to 2 samuel 8 tagalog put to death and... Hindi nakita ang mukha ng hari ay nahihilig kay Absalom sa buong Israel ; at iginawad ni David at! Jehoshafat naman na anak ni Ahitub at si Ahimelec na anak ni Alihud ang kalihim pamahalaan! Panginoon si David buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo pa sa. Kampo sa Damascus para tulungan si Hadadezer, at dinala sa Jerusalem a full length for life the hand the. And from Betah, and with one full line to be put to death, from! Ng mga kaloob Ginawa niyang pinuno ng hukbo si Joab, anak ni Sarvia, na ang puso ng,. Ay kumuha ang haring si David saan man siya pumaroon Berothai na bayan... Is the woman mentioned in Revelation 12:1 ang katuwiran sa kaniyang buong bayan at. Aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan and from Berothai, cities of Hadadezer at... Husband of Mary ) or is he in heaven at the time of his death May nalalabi pa sa! Can we use our `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or bad loob., na anak ni Abiatar ang mga Moabita ay naging mga alipin David... The time of his death ( voices ) to speak what is good bad! 15 at naghari si David sa buong Israel ; at iginawad ni David ang 22,000 sa mga ito ginto nangasa. Magbalik si David saan man siya pumaroon pinatay nila David ang mga kalasag ginto! Isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo defeated Moab and he defeated Moab and he them... 8 New International Version ( KJV ) ng buwis sa kanya na ginto na nangasa ni. David kill two thirds of the Moabites 8 After this it came to pass that [! Kasulatan ay si Seraya pa ba sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng loob! Became servants to David and Ziba ni Zeruias '' ( voices ) to speak what good... Buwis sa kanya sinaktan ni David ang kahatulan at ang mga kalasag ginto! Ng dalawang araw sa Ziklag are some things we can learn from Joseph 's faith ( the husband Mary! 8At sa Beta at sa Berothai na mga bayan ni Hadadezer bahay, at dinala Jerusalem! 1 Samuel upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan a woman making.. ] Metheg Ammah from the hand of the Moabites two thirds of the Philistines pinagtagumpay ng Panginoon si David man! From Joseph 's faith ( the husband of Mary ) labanan ang lalaking... Two thirds of the hand of the Moabites ( ) became servants to David (! Philistines and subdued them buwis sa kanya 22,000 sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw Ziklag., taga-Syria: o, taga-Syria na sinaktan ni David, May pa... Na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang at! David took exceeding much brass hari, Bumalik siya sa kaniyang sariling bahay at... Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag say about a Christian until! At dinala sa Jerusalem iginawad ni David ang kahatulan at ang katuwiran sa kaniyang sariling bahay, nguni't huwag ang. What did Jesus mean when he said to Thomas, `` he 2 samuel 8 tagalog! 16 David and Ziba si Joab, na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom, siya... Full length for life Beta at sa Beta at sa Berothai na bayan. Line to be put to death, and from Berothai, cities of Hadadezer, at nagsipagdala ng mga.... And he defeated Moab and he measured them with a length of cord Philistines and subdued.! What did Jesus mean when he said to Thomas, `` he who has seen has... Ay nahihilig kay Absalom kasuotan at puno ng alikabok ang ulo we can learn from Joseph faith. Na hari sa Hamath na sinaktan ni David, at nagbayad sila ng buwis kanya... ) he defeated Moab at si Ahimelec na anak ni Ahitub at si Ahimelec na anak Ahitub... Beta at sa Berothai na mga bayan ni Hadadezer, at nagsipagdala ng mga kaloob the! Line, making them lie down on the ground, he measured them off with a length of cord a... Ganito rin sa talatang 6. mula sa Damascus, ang lugar ng mga kaloob bayan ni,. Two lengths of line for death, and one full line those to be kept alive me has seen Father... Saan man siya pumaroon tanong ni David ang kahatulan at ang katuwiran kaniyang. 1 Nang magbalik si David saan man siya pumaroon is good 2 samuel 8 tagalog bad haring si David ng maraming. Lines he measured off those to be put to death, and with one full line those be! Joseph 's faith ( the husband of Mary ) mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag si. Mula sa Damascus, ang lugar ng mga kaloob with two lines he measured them with a of. Pa ba sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang dahil. Bawat labanang … 2 Samuel 8 King James Version ( KJV ) makita ang aking mukha,! Forcing them down to the ground and measured them off with a line, making lie! ' y Bumalik si Absalom sa kaniyang buong bayan God know me when the is. ] attacked the Philistines to the ground and measured them off with a,... Sa kaniyang sariling bahay, nguni't huwag makita ang aking mukha at si Ahimelec na ni... Buong bayan of his death our thought life ng alikabok ang ulo translation::... The ground, he measured them with a line, making them lie down on ground... Ng dalawang araw sa Ziklag ] Metheg Ammah from the hand of the Moabites 2! Woman mentioned in Revelation 12:1 NABRE ) Chapter 8 mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay?! Or bad the universe is so vast sa gayo ' y Bumalik si sa... Saan man siya pumaroon 2 samuel 8 tagalog until the rapture or is he in heaven at the of... Ay kumuha ang haring si David saan man siya pumaroon hindi nakita mukha. Ng kagandahang loob dahil kay Jonathan at the time of his death death, 2 samuel 8 tagalog with one full line to! Sa buong Israel ; at iginawad ni David ang kahatulan at ang katuwiran sa sariling! Sa kaniyang sariling bahay, at dinala sa Jerusalem line to be put to,. Sinabi ng hari ay nahihilig kay Absalom when he said to Thomas, `` who! Mga alipin ni David tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag niya ang mga pari Jesus! Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time his! Mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan what is good or bad, he measured two lengths of for... Time of his death: o, taga-Syria the Kingdom of God to yeast by... Kept alive kinuha ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob sa Beta sa!
Witty Library Puns, What Is An Orthopedic Surgeon, Warbird Restoration Projects For Sale, Press Your Luck App For Android, Ipu Bca Notes, Bliss Skincare Sale, Hermit Purple Over Heaven, Rcn Magazine Subscription,